بتن غلتکی یا RCC

آذر زمانپور – شوری خاک اهواز کیفیت فیزیکی و بیولوژیکی آن را کاهش داده و در نهایت کاهش عملکرد را بدنبال دارد.

طی تحقیقی به اتفاق کارشناسان بحث خاک و همفکری با آنهایک سری نتایج آماری بدست آورده ایم که آن را به آگاهی مردم شریف اهواز می رسانم.

ابتدا چندین نمونه خاک از مناطق مختلف شهر اهواز تا عمق ۲۰ سانتی متر برداشت کرده و به منظور ارزیابی دقیق پارامترها و میانگین داشته های مثبت و منفی آن به یکی از آزمایشگاه های مجهز جهت اعلام نظر ارسال شد که نتیجه آن با همفکری کارشناسان این شد که منطقه غرب اهواز بیشترین مقدار شوری و منطقه شرق اهواز کمترین شوری را دارند.

بر حسب کنجکاوی متوجه شدم بیشترین نشست زمین هم در مناطق غرب اهواز بوده و آسفالت برخی مناطق دستخوش نشست شده و کیفیت نامرغوبی را مشاهده می کنیم که این خود نارضایتی شهروندان را بدنبال دارد.

شکل توپوگرافی و شرایط جریانهای سطحی و تمرکز در یک محل ، باعث رمبندگی خاک و تخلخل زیاد موجب ترک ها و در نهایت نشست خاک می شود و باید برای ترمیم خاک و جلوگیری از فرسایش آن دست بکار شد.

در کشورهای پیشرفته از روش های بسیاری برای حل این معضل استفاده شده است. نمونه کاربردی آن در اهواز به باور من و اینکه می تواند یک ایده برای کمک به مجموعه شهرداری اهواز باشد ،استفاده از بتن غلتکی یا اصطلاحا RCC است.

در کشورهای اروپایی زیرسازی را ارتقا داده و از روش های مدرن استفاده می کنند . روشی که سنتی اجرا می شود دو لایه زیراساس وجود دارد و یک لایه اساس که زهکش است و سپس دو لایه آسفالت روی آن اجرا می شود ، در روش RCC به جای یک لایه اساس یک لایه بیندر قرار می گیرد و سپس لایه توپکا با دانه بندی باز روی آن اجرا می شود.

این روش باعث می شود اتومبیل ها با سرعت بالا هنگام ترمز آسیبی به آسفالت وارد نکنند و طول عمر بسیار بالایی داشته باشد.

در آینده در مورد این طرح و ایده توضیحات کاربردی بیشتری خواهم داد.

به امید موفقیت نخبگان و شایستگان اهواز در انتخابات پیش رو

آذر زمانپور کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز