ضرورت فضای سبز شهری چقدر است؟

مسئله توسعه فضای سبز شهری، مسئله ای است که هیچ موضوعی بر آن ارجحیت نداشته و خود نیز به عنوان بستری برای رشد جامعه و توسعه پایدار شهری در همه امور، زمینه ساز است.

سیاوش محمودی – امروزه مفهوم شهرها بدون در نظر گرفتن فضای سبز شهری قابل تصور نیست، اما چه اتفاقاتی در شهر می افتد که اهمیت فضای سبز نسبت به مسائل دیگر کاهش می یابد و باید چه رویکردی نسبت به این مساله داشت.

فضای سبز شهری امروزه به عنوان جزئی لاینفک از معیارهای “توسعه یافتگی” یک شهر محسوب شده و کلانشهرها را بر اساس معیارهای مختلفی از جمله سرانه فضای سبز شهری ارزیابی می کنند.

ضرورت کاربرد فضای سبز در شهر از نظر متخصصین در قالب دلایلی مختلف ذکر شده که مقابله با آلودگی هوا، تعدیل دما، مقابله با آلودگی صوتی، جذب ریزگردها و “تلطیف هوا” از مهمترین آن ها هستند.

در کنار تاثیرات بیولوژیکی و زیست محیطی پارامتر توسعه یافتگی شهری، “زیباسازی فضای شهر” نیز مسئله ای است که فضای سبز شهری به شدت در آن تاثیر دارد.

به گونه ای که شاهد آن هستیم که در شهرهای توسعه یافته جهان، در محدود ترین مکان ها نیز با استفاده از فضای سبز، نسبت به زیباسازی چشمگیر این اماکن اقدام شده و مناظر شگرفی از زیبایی را خلق کرده است.

اهمیت دیگر فضای سبز در برنامه ریزی توسعه شهری، پیش بینی فضایی مناسب برای “تفریح و تغییر روحیه” در شهروندان است که عدم آن، شهر را با دل مردگی و عدم نشاط شهروندان روبرو می کند که این مسئله از لحاظ روانشناختی می تواند تاثیرات نامطلوبی بر جامعه داشته باشد؛ که این مساله و تاثیرات آن را می‌توان در شهرهایی که از لحاظ سرانه فضای سبز در سطح مطلوبی هستند با کلانشهر اهواز مقایسه کرد.

همانطور که می دانیم جامعه ای می تواند در مسیر تعالی و پیشرفت حرکت کند که جامعه ای پر نشاط و دارای روحیه ای مناسب برای تاثیر گذاری در نقش های مختلف خود باشد و این مهم در کنار سایر معیارها، به داشتن تفریحی مناسب در فضایی مناسب، برای داشتن یک زندگی شهری ایده آل وابسته است.

لذا در سخن پایانی باید به این نکته اشاره داشت که مسئله توسعه فضای سبز شهری، مسئله ای است که هیچ موضوعی بر آن ارجحیت نداشته و خود نیز به عنوان بستری برای رشد جامعه و توسعه پایدار شهری در همه امور، زمینه ساز است.