نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز:

شهرداری باید به سمت برنامه‌ریزی شهروند محور حرکت کند

نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز گفت: شهرداری این شهرستان باید به سمت برنامه‌ریزی شهری شهروند محور حرکت کند.

عیسی نعامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اهواز نیازمند اصلاح ساختارهای خدماتی است و این اصلاح باید بر مبنای اولویت‌بندی نیازهای شهروندان انجام شود.

وی افزود: قراردادهای خدمات شهری و عمرانی شهرداری بار مالی هنگفتی را بر شهروندان تحمیل می کنند ولی خروجی این قراردادها متناسب با رفاه و نیازهای شهروندان نیست و باید برای هر منطقه از شهرداری با در نظر گرفتن نیازهای خاص آن برنامه‌ریزی کرد.

نعامی، برنامه‌های شهروند محور را نیاز اساسی و بنیادی کنونی شهرداری اهواز دانست و عنوان کرد: توسعه شهری در گرو مشارکت شهروندان است و این مشارکت باید برآمده از مشورت و همفکری با آنان باشد؛ بنابراین شورا و شهرداری اهواز باید به سمتی حرکت کنند که مجری نیازهای مردم باشند و شناخت این نیازها نیز با نظر مردم و نه سلیقه مدیران باشد.

این نامزد انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر اهواز گفت: ناهماهنگی و ناکارآمدی نتیجه تحمیل سلیقه برخی مدیران و دور شدن از مشورت با مردم است ونمی توان هزینه این ناکارآمدی را از جیب مردم پرداخت کرد .