ساماندهی ورودی های شهر اهواز ضرورتی اجتناب ناپذیر

  

با نگاهی اجمالی به همه ورودی های شهر اهواز متاسفانه با تصاویر نازیبا و نامناسب مواجه میشوید که نشانگر شهری اسیب دیده و بی برنامه و فاقد هرگونه نگاه زیباشناختی متولیان امر است و هیچ نشانی از ورود به یک کلانشهر و دارای مردمانی متمدن و زیبایی های خاص آن وجود ندارد.

یونس اسفندیاری_ورودی هر شهر بخصوص کلانشهرها برای مسافران و گردشگران به مثابه ویترین شهر معرف فرهنگ، صنعت، جاذبه ها و ظرفیتهای آن شهر است، که ضمن ارایه تصویری کلی از شهر، شناخت اولیه به مسافران در مورد جاذبه های شهر میدهد و آنها را  به اقامت و بازدید از مناطق زیبای شهر دعوت میکند.

یکی از ضرورت های مدیریت شهری رسیدگی به مبلمان شهری بخصوص ورودی شهرهاست.

با نگاهی اجمالی به همه ورودی های شهر اهواز متاسفانه با تصاویر نازیبا و نامناسب مواجه میشوید که نشانگر شهری اسیب دیده و بی برنامه و فاقد هرگونه نگاه زیباشناختی متولیان امر است و هیچ نشانی از ورود به یک کلانشهر و دارای مردمانی متمدن و زیبایی های خاص آن وجود ندارد.

همه ی ورودی های اهواز از اهمیت بالایی برخوردار هستند و نیاز به رسیدگی جدی دارند، ورودی اهواز- اندیمشک یکی از شاهراه های کشور از غرب و استان های شمالی است و  مسیری که محل گذر راهیان نور است و درایام نوروز چندین میلیون زائر از آن‌گذر میکند از وضعیت نامناسبی برخوردار است، ورودی مسیر اهواز- ماهشهر جهت دسترسی به بنادر جنوبی محل عبور هم وطنان زیادی است که به دلایل مختلف کاری و تفریحی از آن عبور میکنند که از نمای بصری بسیار نامناسب برخوردار است، ورودی اهواز از مسیر شوشتر و مسجدسلیمان بسیار زشت و زننده و جولانگاه تصرف غیرمجاز بلوار و خیابان شده است و حتی در بلوار با احداث ساختمان، فروشگاه رسمی دایر شده و کشتار دام زنده صورت میگیرد و در مجموع هیچ کدام از دروازه های ورودی اهواز چهره ی زیبایی از شهر را به نمایش نمی گذارد.

و میتوان با هماهنگی سایر ارگانها و انجام یک برنامه دقیق و کارشناسی، ورودی های اهواز در برنامه ای کوتاه مدت بطور اساسی متحول نمود و با طراحی مناسب و استفاده از فضای سبز یا عناصر مناسب و متناسب با فرهنگ منطقه، سبک معماری و شهرسازی بومی را در ورودی های اهواز به همگان  نمایش داد.