در ایران هیچ قدرتی فراتر از قدرت مردم نیست/از همتی حمایت میکنم

مردم عزیز ایران بهوش باشید که سال ها است که جریان مرموز و پیچیده و ظاهرالصلاحی تلاش فراوان کرده و می کند که مردم را از جمهوری اسلامی بگیرند و کمر همت به شکستن سنگر جمهوریت بسته اند و حضور حداکثری مردم را به ضرر و زیان خود می دانند.

یکبار با تزئینی بودن رای مردم و بی اثر بودن به افکار عمومی القا می کنند که رای شما بی اثر است که نقش و جایگاه رای و صندوق های رای را از رونق بیاندازند.

پس دعوت این بنده حقیر را بشنوید و با هجوم به صندوق رای و انتخاب عبدالناصر همتی اقتصاد دان متخصص، این جریان مرموز را خلع سلاح کنید.

سید رسول موسوی مدیرمسئول روزنامه عصر کارون