حضور مهندس یونس اسفندیاری دلیلی برای شور انتخاباتی

با نزدیک شدن به تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ و رسیدن به روز سرنوشت ساز انتخابات سراسر کشور بخصوص شهر اهواز، حضور و ورود چهرهای شاخصی همچون مهندس یونس اسفندیاری شور و نشاط بیشتری انتخابات ششمین دوره شورای شهر اهواز را در بر گرفته است.
برای انتخاباتی که در پیش روست از حوزه انتخابیه شهر اهواز بیش از ۷۰۰ نفر در ابتدا ثبت نام کردند که صلاحیت بیش از ۶۰۰ نفر از آنها توسط مراجع رسیدگی، تایید شد.
یکی از افرادی که در این دوره از انتخابات توانست صلاحیت خود را از نهادهای ذیربط اخذ کند مهندس یونس اسفندیاری ست، وی در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر اهواز نیز علی رغم ورود دیر هنگام، با اختلاف رای بسیار اندکی نسبت به نفرات اصلی در بین اعضای علی البدل شورای شهر اهواز قرار گرفت و در بین افکار عمومی به عنوان پدیده انتخابات سال ۱۳۹۶ شناخته می شود.
این جوان انقلابی با ارائه برنامه های عینی و عملی و با توجه به سوابقی که در حوزه معماری، عمرانی، و شهرسازی دارد و همچنین آشنایی زیاد با مسائل حقوقی، سیاسی و اجتماعی شهر اهواز، تحصیلات دانشگاهی مرتبط با این حوزه ها را نیز به پایان رسانده است.
اسفندیاری با عطف به مقبولیت فراوان انتخابات سال ۹۶ نزد همشهریان اهوازی، در این انتخابات هم از استقبال زیادی در اصناف، اقشار، و اقوام و شهروندان اهوازی برخوردار است که این مهم نشان می دهد یکی از بخت‌های اصلی ورود به ششمین دوره پارلمان شهری اهواز است.