توسعه اماکن ورزشی با مشارکت بخش خصوصی و اتکا به مدیریت شهری امکان پذیر است

دکتر حسین رحمانی – طرح توسعه ورزش در مناطق شهری یا احداث فضاهای ورزشی مناسب در محلات با مشارکت بخش خصوصی با اتکا به مدیریت شهری و مصوبات قانونی توسط نمایندگان پارلمان شهری ممکن خواهد شد.

سلامت و نشاط جامعه برای توسعه پایدار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و این امر مستلزم توجه مدیریت شهری و به توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و توجه به ورزش های مختلف به ویژه ورزش همگانی بوده و در این میان نقش مدیران و تصمیم سازان شهری برای استقرار و جانمایی این اقدام مهم، از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است.کمبود امکانات ورزشی خصوصا سرانه اماکن ورزشی در کلانشهر اهواز از معضلاتی بوده که باعث ایجاد آسیب های اجتماعی و کاهش شور و نشاط بین اقشار مختلف جامعه شده است.

در حقیقت اماکن ورزشی فعلی همان هایی اند که سال های گذشته که جمعیت نصف تعداد فعلی بود، تاسیس شدند ولی با ۲ برابر شدن جمعیت، نه تنها تعداد این اماکن چندان افزایش پیدا نکرد، بلکه همان ها نیز فرسوده یا از رده خارج شدند یا به طور کلی نابود و بر اثر تغییر کاربری تبدیل به مجتمع های تجاری و مسکونی آنچنانی شدند.

متاسفانه این کمبودها باعث شده که جامعه مانند قبل نبوده و زمینه ابتلا به آسیب های اجتماعی آن نیز چند برابر شود؛ استعمال انواع مخدرها و روانگردان ها، رشد فزاینده قهوه خانه ها و سایر پاتوق ها و همچنین مصرف مشروبات الکلی و شب بیداری های ویرانگر نیز جایگزین ورزش و نشاط جوانان در زمین های فوتبال و سالن های ورزشی شده است.

در شهرهای امروزی با گسترش تکنولوژی، سطح فعالیت ورزشی و جسمانی حرکتی افراد کاهش داشته و فعالیت های ذهنی و فشارهای روانی (افسردگی، پرخاشگری، اضطراب و …) مردم افزایش یافته است که برای برطرف نمودن مشکلات مذکور، یکی از بهترین اقدامات، اشاعه ورزش با توسعه و ساخت فضاهای ورزشی است.

بنابراین برای احداث و اداره اماکن ورزشی و تجهیز آنها در کلانشهر اهواز نیاز مبرم به حضور مستحکم مدیران شهری و نمایندگان مردم در شوراهای محلی از جمله شورای اسلامی شهر، برای مشارکت بخش خصوصی و جبران کمبودها بیش از پیش احساس می شود.

لذا طرح توسعه ورزش در مناطق شهری و یا بعبارتی طرح احداث فضاهای ورزشی مناسب در محلات ممکن نخواهد گردید مگر با مشارکت بخش خصوصی با اتکا به مدیریت شهری و مصوبات قانونی توسط نمایندگان پارلمان شهری.