بی توجهی به گونه های بومی گیاهی اهواز پایان یابد


عیسی نعامی نامزد ششمین انتخابات شورای شهر اهواز گفت: بی توجهی به گونه های بومی گیاهی اهواز باعث شده تا گونه های غیربومی، هویت فضای سبز را در معرض خطر قرار دهند.
عیسی نعامی در گفت و گو با خبرنگاران افزود: طی سالیان گذشته هیچ گونه توجهی به برنامه ریزی در فضای سبز اهواز صورت نگرفته و بیشتر بر کاشت یک گونه مهاجم تمرکز شده است که باعث شده تا علاوه بر اینکه به کاشت گونه های بومی بی توجهی شود، فضای سبز اهواز را در معرض خطر قرار دهد.
این نامزد ششمین دوره شورای اسلامی شهر اهواز خاطرنشان کرد: از برنامه هایی که باید در اولویت قرار گیرد، توجه به گونه های گیاهی بومی و راه اندازی بانک فضای سبز شهری اهواز است.
عیسی نعامی مهمترین برنامه خود را ایجاد طرح جامع فضای سبز اهواز با درنظرداشت توجه و تأکید بر گونه های گیاهی بومی اهواز دانست.
وی گفت: گونه های گیاهی بومی اهواز نظیر نخل، گل کاغذی، انجیر معابد، سدر و … از جمله گونه هایی است که به واسطه عدم برنامه ریزی صحیح و اصولی و ناهماهنگی میان بخش های مختلف در معرض تهدید کلی در اهواز قرار گرفتند.
نعامی در پایان تأکید کرد: با برنامه ریزی هایی که در این زمینه صورت گرفته، قرار است تا با همکاری نهادها و سازمان های ذیربط برنامه جامع کاشت گونه های گیاهی بومی اهواز اجرایی شود.